Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Doseringsutrustning

Krav ID
11388
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Städkemikalier som används vid utförandet av kontraktet ska doseras med lämplig doseringsutrustning, till exempel automatiska doseringsanordningar, måttbägare eller andra typer av doseringsutrustning på den plats där städtjänsten utförs.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts