Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Resurseffektiv användning av avfallspåsar

Krav ID
11389
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Vid tömning av sopkärl (papperskorgar, soptunnor och liknande) ska resurseffektivitet och minskad användning av avfallspåsar eftersträvas. Leverantören ska därför säkerställa att byte av avfallspåse i samband med tömning av respektive kärl endast sker vid behov.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts