Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Städmetoder

Krav ID
11392
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

För att minska användningen av kemikalier vid städning ska enbart torra städmetoder användas där det är möjligt med hänsyn till ytskikt och rengöringskrav. Fuktiga metoder kan användas efter att ytan rengjorts med torra metoder.

Leverantören ska, vid kontraktsstart, kunna redovisa rutiner och instruktioner för de städmetoder som används. Om fuktiga metoder inte föregås av torra metoder ska detta motiveras.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts