Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Tensiders nedbrytbarhet

Krav ID
11299
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Tensider som ingår i produkten ska vara lätt nedbrytbara (aerobt) enligt OECD:s riktlinjer, testmetod 301 (A till F) eller 310 eller motsvarande testmetoder samt anaerobt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer, test 311 eller motsvarande testmetoder

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts