Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Plastförpackningar i form av påsar/pouches

Krav ID
11332:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i anbudet intyga att förpackningar i form av påsar/pouches uppfyller nedanstående:

  • Primärförpackningar av laminat är tillverkade av:

monomaterial (PE, PP eller PET)

  • Förslutningen är tillverkad av en av följande plaster:

Polyeten (PE)

Polypropen (PP)

Polyetentereftalat (PET)

  • Etiketten är inte tillverkad av PS (polystyren) eller halogenerade plaster.
  • Svarta primärförpackningar1 är vita eller ofärgadeinte infärgade med kimrök (CArbon black).
  • Fyllmedel (såsom CaCO3) är inte tillförda PE- och PP-förpackningar1 och förslutningar2 i en halt så att plastens densitet överskrider 0,995 g/cm3.
  • Barriärbeläggningar utgörs endast av EVOH (Ethylene Vinyl Alcohol) i max 2 procent i förhållande till totalvikt.

1Primärförpackningen omfattar påse/pouch.

2Förslutning omfattar: kapsyler och lock.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts