Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsningar av specifika ämnen/ämnesgrupper

Krav ID
11353
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå i produkten i halter över 0,2 vikt%:

  • EDTA (CAS 60-00-4)
  • Aromatiska lösningsmedel
  • Halogenerade lösningsmedel

Följande ämnen och ämnesgrupper ska inte ingå1 i produkten:

  • Alkylfenoletoxylater
  • Aktivt klor

 

Undantag:

Avaromatiserad nafta med <1 % aromatiska kolväten och <0,1 % bensen samt restmonomerer i polymerinnehållande produkter undantas från kravet.

1Som ingående ämnen räknas alla ämnen i produkten i halter över 0,01 vikt%. Som ingående ämnen räknas avsiktligt tillsatta ämnen och föroreningar från råvarorna och i produkten. Som föroreningar räknas reaktionsprodukter, biprodukter och nedbrytningsprodukter.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts