Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Palmolja

Krav ID
11292
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i anbudet intyga att palmolja, palmkärnolja, palmoljederivat och palmkärnoljederivat i råvaror är producerade i enlighet med:

  • Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)1 eller likvärdigt system, eller
  • Förordning (EG) nr 834/207 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Undantag:

Råvaror som ingår i produkten med mindre än 1 viktsprocent.

1 Som spårbarhetssystem godkänns Mass Balance, Segregated och Identity Preserved. Identity preserved: palmolja från en identifierad certifierad källa som hålls separat från övrig palmolja i leverantörskedjan. Segregated: palmolja från olika certifierade källor, vilka hålls separerade från övrig palmolja i leverantörskedjan. Mass balance: palmolja från certifierade källor blandade med övrig palmolja ifrån leverantörskedjan.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts