Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Plastförpackningar avancerad

Krav ID
11294:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För primära plastförpackningar, förslutningar och etiketter gäller följande:

 • Primärförpackningen1 samt förslutningen2 ska vara tillverkad av en av följande plaster:

Polyeten (PE)

Polypropen (PP)

Polyetentereftalat (PET).

 • Etiketten ska inte vara tillverkad av PS (polystyren) eller halogenerade plaster.
 • Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.
 • Primärförpackningar1 ska vara vita eller ofärgade.
 • Förslutningar2 ska inte vara svarta.
 • Fyllmedel (såsom CaCO3) får inte tillföras PE- och PP-förpackningar1 och förslutningar2 i en halt så att plastens densitet överskrider 0,995 g/cm3.

Undantag

 • Lätt separerbara metalldelar till spray- eller pumpmunstycken eller doseringssystem.
 • Metaller i RFID-etiketter
 • Eventuella förseglingar som avlägsnas före användning undantas kravet om metall.
 • Eventuella oblat eller tätningar undantas förutsatt att de är lätt separerbara från förpackning eller förslutning.
 • Förpackningar innehållande återvunnen plast (Post Consumer Recycled) kan vara infärgade. Infärgningen får dock inte göras med Carbon Black.

1 Primärförpackningen omfattar flaska, burk eller liknande.

Förslutning omfattar: kapsyler/lock och tillhörande doseringsanordningar/ pumpar.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts