Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Källor för framställning av fossila drivmedel med särskilt hög klimatbelastning

Krav ID
10010:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska säkerställa att minst 97 % av de fossila drivmedel som levereras under kontraktstiden inte kommer från oljesand, tjärsand, skifferolja eller syntetisk olja från kol.

Leverantören ska under kontraktstiden på begäran kunna redogöra för hur kontraktsvillkoret uppfylls.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts