Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatkrav drivmedel stationstankning

Krav ID
11484
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Användningen av drivmedel som levereras enligt kontraktet ska ha ett maximalt utsläpp av växthusgaser på 47,9 gCO2e/MJ (LCA)1.

Leverans på massbalansnivå är tillåtet, men såld volym förnybart drivmedel får inte omfattas av rapporteringen enligt lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.

Beräkningen av maximalt utsläpp av växthusgaser, samt metod för redovisning av råvaror och ursprungsländer, ska kontinuerligt ligga i linje med gul nivå enligt Statens energimyndighets STEMFS 2021:1 föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

1Enheten gCO2e/MJ (LCA) syftar på mängd utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) per energienhet, sett till hela drivmedlets livscykel.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatkrav drivmedel stationstankning

Krav ID
11484
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Användningen av drivmedel som levereras enligt kontraktet ska ha ett maximalt utsläpp av växthusgaser på 31,9 gCO2e/MJ (LCA).*

Leverans på massbalansnivå är tillåtet, men såld volym förnybart drivmedel får inte omfattas av rapporteringen enligt lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.

Beräkningen av maximalt utsläpp av växthusgaser, samt metod för redovisning av råvaror och ursprungsländer, ska kontinuerligt ligga i linje med ljusgrön nivå enligt Statens energimyndighets STEMFS 2021:1 föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

1Enheten gCO2e/MJ (LCA) syftar på mängd utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) per energienhet, sett till hela drivmedlets livscykel.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatkrav drivmedel stationstankning

Krav ID
11484
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Användningen av drivmedel som levereras enligt kontraktet ska ha ett maximalt utsläpp av växthusgaser på 15,9 gCO2e/MJ (LCA)1.

Leverans på massbalansnivå är tillåtet, men såld volym förnybart drivmedel får inte omfattas av rapporteringen enligt lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.

Beräkningen av maximalt utsläpp av växthusgaser, samt metod för redovisning av råvaror och ursprungsländer, ska kontinuerligt ligga i linje med mörkgrön nivå enligt Statens energimyndighets STEMFS 2021:1 föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel.

1Enheten gCO2e/MJ (LCA) syftar på mängd utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) per energienhet, sett till hela drivmedlets livscykel.