Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Produktkvalitet stationstankning

Krav ID
10767:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Drivmedel ska uppfylla den produktkvalitet som gäller enligt senaste utgåvan av följande standarder eller likvärdiga standarder:

Drivmedel Standard
Bensin MK1  EN 228:2012 + A1:2017
Dieselbränsle MK1  EN590:2013 +A1:2017
Syntetisk diesel (HVO)  EN15940: 2016 +A1:2018
Biodiesel (FAME)  EN 14214:2012+A1:2014
Etanol för bensinmotorer (E85)  EN 15293:2018
Fordonsgas (CNG/CBG/LNG/LBG)  EN16723-2-2:2017
LPG (gasol)  EN 589:2018
Alkylatbensin SS 15 54 61:2017
Dieselbränsle MK1/2  SS 15 5435: 2016
Etanol för etanolbaserat bränsle för dieselmotorer (ED95)   SS 15 54 35: 2016

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts