Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Produktkvalitet bulkinköp

Krav ID
11485
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Drivmedel ska uppfylla den produktkvalitet som gäller enligt senaste utgåvan av följande standarder eller likvärdiga standarder:

Drivmedel Standard
Syntetisk diesel (HVO)  EN15940: 2016 +A1:2018
Biodiesel (FAME)  EN 14214:2012+A1:2014
Etanol för bensinmotorer (E85)  EN 15293:2018
Fordonsgas (CNG/CBG/LNG/LBG)  EN16723-2-2:2017
LPG (gasol)  EN 589:2018
Alkylatbensin SS 15 54 61:2017
Etanol för etanolbaserat bränsle för dieselmotorer (ED95)   SS 15 54 35: 2016
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts