Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Fordon godkända att drivas på förnybara drivmedel

Krav ID
10735:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext
Poäng tilldelas om fordon, som tjänsten omfattar är typgodkända eller om tillverkaren har utfärdat ett specifikt godkännande, för att drivas på biodrivmedel1 och eller el2. En högre andel ger högre poäng i utvärderingen.1) Vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa, dvs den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.
2) Elfordon eller laddhybrid.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts