Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utformning som möjliggör reparation

Krav ID
11475
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möblerna ska kunna repareras för att bibehålla sin funktion, exempelvis genom utbyte av komponenter. 

Leverantören ska på begäran kunna tillhandahålla instruktioner som visar vilka delar på möbeln som kan bytas ut samt de verktyg som behövs. Informationen kan lämnas elektroniskt, exempelvis leverantörens webbplats, eller i pappersform.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts