Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mjukgörare i plaster och stoppningsmaterial

Krav ID
11525
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möbler ska inte ha aktiv tillsats av följande ftalater. Uppmätt värde per detalj ska inte överskrida 0,1 viktprocent. 

Ämne CAS-nr
DIDP (diisodecylftalat) 26761-40-0, 68515-49-1
DNOP (di-n-oktylftalat) 117-84-0
DINP (diisononylftalat) 28553-12-0

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

Små plastdelar (under 100 gram) omfattas inte av kraven.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts