Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Plasters innehåll

Krav ID
11014:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Plast, inklusive vävplast/konstläder, ska inte ha aktiv tillsats av eller innehålla följande ämnen:

  • Bly (maxhalt 0,01 viktprocent uppmätt värde/detalj)
  • Kadmium (maxhalt 0,01 viktprocent uppmätt värde/detalj)

Plastdetaljer (>100 gram), inklusive vävplast/konstläder ska inte innehålla klorerade plaster. Detta gäller inte elektriska komponenter (exempelvis elkablar), sjukhusväv, urinväv och vävplast/konstläder på möbler avsedda för vårdmiljö där regelbunden spritning krävs.

Leverantören ska på begäran kunna styrka att kravet är uppfyllt.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts