Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läder

Krav ID
11026:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Offererade produkter ska uppfylla nedanstående krav vad gäller rester av nedanstående metaller:

Ämne CAS-nr Krav  
Krom (VI) 18540-29-9 Medelkoncentration högst 3 ppm (Testrapport med analys enligt: ISO 17075-1:2017, ISO 17075-2:2017 eller motsvarande)
Kadmium 7440-43-9 Ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)
Bly 7439-92-1 Ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

Stickprov på teknisk dokumentation som visar att inga tungmetaller listade i kravet inte överstigs kan komma att begäras in vid ingående av kontrakt samt under kontraktsperioden.

 

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts