Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsning av biocider

Krav ID
11029:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möbler som levereras enligt kontraktet ska inte ha textilier som är biocidbehandlade1, 2.

1Definition enligt artikel 3 i förordning (EU) 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
2Biocidfunktion innefattar exempelvis luktfri, antibakteriell och antimikrobiell.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts