Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utsläpp till luft och vatten

Krav ID
10144:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Utsläppen av COD, P, S och NOx ska utsläppen till vatten och luft från tillverkningen av mjukpapper samt pappersmassan till detta ska beräknas enligt EU Ecolabels kriterium 1a för mjukpapper och mjukpappersprodukter((EG) 2019/70).

  • Ingen av de enskilda belastningspoängen ska överskrida 1,5.
  • Summan av belastningspoängen ska inte överskrida 4,0.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utsläpp till luft och vatten

Krav ID
10144:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För parametrarna COD, P, S och NOx ska utsläppen till vatten och luft från tillverkningen av pappersmassa och papper beräknas enligt EU Ecolabels kriterium 1a för mjukpapper och mjukpappersprodukter ((EG) 2019/70).

  • Ingen av de enskilda belastningspoängen ska överskrida 1,3.
  • Summan av belastningspoängen inte överskrida 4,0.
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts