Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Växthusgaser

Krav ID
10145:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av mjukpapper ska beräknas enligt EU Ecolabels kriterium 1c för mjukpapper och mjukpappersprodukter ((EU) 2019/70) och ska inte överstiga följande värden:

  • 1 200 kg CO2/ton för konventionellt mjukpapper
  • 1850 kg CO2/ton för strukturerat mjukpapper

Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper med hänsyn tagen till den använda massablandningen.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Växthusgaser

Krav ID
10145:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i anbudet intyga att utsläpp av koldioxid från fossila bränslen som används för produktion av processvärme och el (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte) inte överstiger 300 kg/ton producerat papper, beräknat enligt EU Ecolabels kriterium 1c för mjukpapper och mjukpappersprodukter ((EU) 2019/70).

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts