Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Blekmetod

Krav ID
10164
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Massa som ingår i tryck- och kopieringspapper ska vara blekt utan klorgas, det vill säga enligt ECF- eller TCF-metoden.

AOX-utsläppen från tillverkning av varje enskild massa ska inte överskrida 0,10 kg/ADt1.

1ADt = ton lufttorr massa uttryckt som 90% torrhalt.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Blekmetod

Krav ID
10164
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i anbudet intyga att de enskilda ingående massornas AOX-utsläpp är ≤ 0,05 kg/ADt1.

1ADt = ton lufttorr massa uttryckt som 90% torrhalt.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Blekmetod

Krav ID
10164
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Massa som ingår i tryck- och kopieringspapper ska vara blekt utan klorgas, det vill säga. enligt ECF- eller TCF-metoden.

AOX-utsläppen från tillverkning av varje enskild massa ska inte överskrida 0,17 kg/ADt1.

1ADt = ton lufttorr massa uttryckt som 90% torrhalt.