Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Växthusgaser

Krav ID
10166:1
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] i anbudsutvärderingen ska leverantören i anbudet intyga att utsläpp av koldioxid från fossila bränslen som används för produktion av processvärme och el (oavsett om den sker på produktionsstället eller inte) inte överstiger 300 kg/ton producerat papper, beräknat enligt EU Ecolabels kriterium 1c för grafiskt papper ((EU) 2019/70).

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Växthusgaser

Krav ID
10166:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av tryck- och kopieringspapper ska beräknas enligt EU Ecolabels kriterium 1c för grafiskt papper ((EU) 2019/70) och ska inte överstiga följande värden:

  • 1100 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% avsvärtad massa eller returfibermassa
  • 1 000 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% kemisk massa
  • 1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa

Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper med hänsyn tagen till den använda massablandningen.

Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts