Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om ursprung - sammansatta produkter vegetabilier

Krav ID
10372:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För sammansatta produkter som består av flera råvaror med ett vegetabiliskt innehåll över 20 % av enskild vara, ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om vilket land råvaran är odlad och förädlad.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts