Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ej stråförkortningsmedel

Krav ID
10383:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Icke-sammansatta produkter av en råvara, t.ex. mjöl, bestående av spannmålsråvara av vete, havre och korn ska ha odlats utan användning av tillväxtreglerande medel.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts