Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Operativa ingrepp med bedövning - griskött

Krav ID
11396
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Griskött ska komma ifrån djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp. Om kastrering av smågrisar utförs som ett operativt ingrepp ska grisarna vara bedövade vid ingreppet.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts