Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Betesdrift och utevistelse - nötkött

Krav ID
10435:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Nötkött ska komma från djur (undantaget kalvar under 6 månader, tjurar, samt djur som hålls i karantän) som under uppfödningen har haft tillgång till bete eller annan utevistelse under minst 60 dygn under betessäsongen.

  • Om nötkött kommer från nötkreatur som hålls för mjölkproduktion ska dessa hållas på bete sommartid. Djuren anses hållna på bete i ett dygn om de under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på minst sex timmar per dygn, på mark med växter som kan betas av djuren och som finns i sådan mängd och kvalitet att det är möjligt för djuren att med ett naturligt betesbeteende kunna beta samtidigt.
  • Om köttet kommer från övriga nötkreatur (undantaget kalvar under 6 månader, tjurar, samt djur som hålls för karantän) ska dessa anses hållna ute i ett dygn om de kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på 24 timmar.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts