Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk

Krav ID
11393
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Nötkött och/eller mjölkprodukter ska komma från djur som har varit bedövade vid operativa ingrepp så som kastrering, avhorning eller bränning av hornanlag. Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring är inte tillåten. Förutom bedövning ska smärtlindring (Non-steroid Anti-inflammatory Drugs - NSAID) ges i samband med samtliga operativa ingrepp.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts