Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk

Krav ID
11394
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av nötkött och/eller mjölkprodukter ska komma från produktion där åtgärder genomförs för att minska produktionens klimatpåverkan. Minst en av nedanstående åtgärder ska ha genomförts:

  • mängden fossil energi som används har minimerats genom att en energikartläggning har genomförts och en plan som inkluderar åtgärder för energieffektivisering och byte av fossila energikällor mot förnybara källor har upprättats och följs.
  • elen som används i produktionen kommer ifrån 100% förnybara energikällor.
  • producenten har genomfört en analys och beräkning av produktionens klimatpåverkan och ett program för rådgivning med syftet att minska produktionens klimatpåverkan har genomförts.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts