Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om råvarans ursprung - mjölk och ägg

Krav ID
11450
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För produkter av mjölkråvara och/eller äggråvara ska information om råvarans ursprungsland finnas tillgänglig och kunna kontrolleras vid anbudstillfället. Informationen ska också finnas tillgänglig eller kunna lämnas på begäran under avtalstiden, även för eventuella ersättningsartiklar. Informationen ska omfatta:

  • I vilket land mjölken är mjölkad
  • I vilket land ägget är värpt
  • I vilket land ägg och/eller mjölkråvaran är förädlad, där så är relevant.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts