Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om råvarans ursprung - kött

Krav ID
11527
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För produkter av köttråvara ska information om råvarans/råvarornas ursprungsland/ursprungsländer finnas tillgänglig och kunna kontrolleras vid anbudstillfället. Informationen ska också finnas tillgänglig eller kunna lämnas på begäran under avtalstiden, även för eventuella ersättningsartiklar. 

Information om råvarans ursprungsland/ursprungsländer ska omfatta:

  • I vilket land djuret är fött/kläckt.
  • I vilket land djuret är uppfött.
  • I vilket land djuret är slaktat.
  • I vilket land köttråvaran är förädlad, där så är relevant.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts