Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Minimerad antibiotikaanvändning - kyckling och kalkon

Krav ID
11247
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av kyckling och kalkon ska komma från stall där max 1% av de flockar som levereras till slakt under en 12 månaders period har behandlats med antibiotika enligt definitionen av veterinärmedicinska läkemedel 2001/82 EG.

Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande eller förebyggande syfte, eller för att dämpa förväntade sjukdomsutbrott. Antibiotika ska endast användas till sjuka djur eller djur i grupper där sjukdom brutit ut, efter ordination av veterinär.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts