Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialåtervunnen dryckesförpackning och/eller köttråg i PET-plast (r-PET)

Krav ID
11460
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Plastförpackningar till juice- och dryckesförpackningar och/elller köttråg som används inom ramen för kontraktet ska i genomsnitt bestå av minst 30 viktsprocent materialåtervunnen PCR-plast (r-PET). Beräkningen kan göras enligt principen om massbalans1 under en definierad tidsperiod via förpackningsleverantörens kontroll och rapportering.

Leverantören ska på begäran redovisa beräkningen av andel materialåtervunnen plast, samt visa att den materialåtervunna råvaran är PCR-plast.

1Massbalans kan tillämpas med olika metoder som mäter produktutbytet med spårbarhet till produktion och råvara vid övergång till återvunna och förnybara råvaror. Läs mer om olika metoder för massbalans

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts