Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Returlådor för ökad cirkularitet

Krav ID
11462
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Processade produkter av frukt och grönt, exempelvis färska, kylda grönsaker och rotsaker/potatis som är skalade, tvättade, skurna, och förkokta produkter ska levereras i returlåda i hela värdekedjan från primärproducent/förädlingsföretag till kök, det vill säga en återanvändningsbar förpackning som är utformad för att under sin livscykel återanvändas i ett återanvändningssystem enligt SS-EN 13429:2004.1 ”Förpackningar – Återanvändning” eller likvärdig standard.  

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts