Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mer hållbart producerad palmolja i livsmedel

Krav ID
10886:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Palmolja och/eller palmkärnolja, om det ingår i produkten, ska vara producerad på ett sätt som minst omfattar följande:

  • Implementerade rutiner som säkerställer att omvandling till odlingsmark inte orsakar avskogning eller skada på höga bevarandevärden. Utvärderingen av vad som utgör höga bevarandevärden kan göras i enlighet med High Conservation Value Approach1, eller likvärdig utvärdering relevant för det geografiska området
  • Nyplantering av oljepalm på torvmark, får inte förekomma efter november 2018. Det gäller både existerande och nyutvecklade planteringar.
  • Användning av växtskyddsmedel ska ske utifrån principerna för integrerat växtskydd (IPM2). Det innebär att förebygga växtskyddsproblem, bevaka skaderisken i odlingar/fält, behovsanpassa åtgärderna samt följa och utvärdera bekämpningsåtgärderna.

Det är tillräckligt att dokumentationen av palmoljans/palmkärnoljans spårbarhet kan visas genom en särhållen leveranskedja (principen Identity Preserved eller Segregated) eller genom massbalans (principen Mass Balance), eller genom krediter (Credits/Book and Claim).

 

1. High Conservation Value Approach, www.hcvnetwork.org/hcv-approach

2. IPM (Integrated Pest Management) Integrerat växtskydd, IPM, handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpas ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i odlingen. Växtskyddsåtgärder i din odling - Jordbruksverket.se 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts