Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Euroklass tunga fordon

Krav ID
11351
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Om tunga fordon ska användas i uppdraget där minst 50% av transporterat gods omfattas av kontraktet, ska transportarbetet utföras av fordon som lägst uppfyller kraven för Euro V.

För transporter som utförs inom miljözoner gäller reglerna för miljözon.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts