Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om i vilken produktionsanläggning som tillverkning av API sker

Krav ID
11370
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag per position] ska leverantören tillhandahålla information om var (produktionsanläggnings namn med tillhörande adress/er) tillverkning av aktiv läkemedelssubstans (API) som ingår i offererat/offererade läkemedel sker.

Uppfylls tilldelningskriteriet ska leverantören under avtalets löptid utan oskäligt uppehåll informera om eventuella förändringar avseende var (produktionsanläggningens namn med adress/er) tillverkning av API sker, för de läkemedel som leverantören har lämnat information o

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts