Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Förpackningar av materialåtervunnen plast

Krav ID
11468
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Sekundära och tertiära plastförpackningar som används inom ramen för kontraktet ska i genomsnitt bestå av minst 30 viktsprocent materialåtervunnen PCR-plast (Post Consumer Recycled).1 Beräkningen kan göras enligt principen om massbalansunder en definierad tidsperiod via förpackningsleverantörens kontroll och rapportering.

Följande produkter omfattas: [ange vilken eller vilka produkter].

Leverantören ska på begäran redovisa beräkningen av andel materialåtervunnen plast, samt visa att den materialåtervunna råvaran är PCR-plast.

1PCR plast, Post Consumer Recycled, är förpackningsplast som använts för sitt ursprungliga syfte av konsument eller i en verksamhet och sedan har samlats in för materialåtervinning.

 2Massbalans kan tillämpas med olika metoder som mäter produktutbytet med spårbarhet till produktion och råvara vid övergång till återvunna och förnybara råvaror. Läs mer om olika metoder för massbalans

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts