Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Acceleratorfri engångshandske (nitril)

Krav ID
11217
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av offererad acceleratorfri engångshandske i nitril:

Acceleratorer eller komponenter som är kända för att kunna bilda acceleratorer, till exempel tiuramer, ditiokarbamater, tiazoler, se bilaga "Kemikalier och allergen vid tillverkning av engångshanske".

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts