Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Vattenavvisande och vattentät funktion där sådan funktion efterfrågas

Krav ID
11201:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Engångstextilier behandlande med ämnen som ger vattenavvisande eller vattentät funktion ska inte innehålla perflourerade föreningar eller cykliska siloxaner på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)) i halter över 100 mg/kg textil (0,01 viktsprocent).

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts