Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Begränsning av biocider (antimikrobiella ämnen)

Krav ID
11202:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Engångstextilier ska inte vara biocidbehandlade.1, 2 

Undantag

Textiler där biocidfunktion specifikt efterfrågas som en funktion, till exempel incisionsduk.

1 Definition enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

2 Biocidfunktion innefattar till exempel antibakteriell och antimikrobiell.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts