Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet

Krav ID
11556
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa nedanstående alternativ [välj alternativ nedan] som komplement till leverantörens åtagande enligt de sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkoren i övrigt.

1. Leverantörens åtagande
Ange något av följande tre alternativ:

Alternativ 1):
Kontraktsvillkor med bonusersättning för fler anställda eller praktikanter utöver grundkraven i de särskilda kontraktsvillkoren

Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar ytterligare syssel-sättningsskapande åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren.

Bonus utgår om fler personer ur angiven målgrupp eller målgrupper får syssel-sättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).

Tabell 1. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Praktik [antal] st. [belopp] SEK
Anställning [antal] st. [belopp] SEK

Alternativ 2):
Kontraktsvillkor med bonusersättning för jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik

Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar jämställdhets- åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Det kan exempelvis vara positiv särbehandling av en eller flera personer ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen (ger bonus x 1).

Jämställdhetsåtgärden under kontraktets utförande innebär att sysselsättningen erbjuds till en eller flera personer som kommer från det underrepresenterade könet (inom leverantörens verksamhet). Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.

Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser ut inom leverantörens verksamhet.

Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören, dvs. det finns en ojämn köns-fördelning i leverantörens verksamhet. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

Tabell 2. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st. [belopp] SEK

Alternativ 3:
Kontraktsvillkor med bonusersättning för både ytterligare sysselsättning och jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik.

Leverantören har möjlighet till ytterligare bonus om leverantören ger både ytterligare sysselsättning och vidtar jämställdhetsåtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Fler personer som ges sysselsättning utöver åtagandet i kontraktsvillkoren och positiv särbehandling av en person ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen (ger bonus x 2).

Sysselsättningsåtgärden som ger bonus innebär att fler personer ur angiven målgrupp/er får sysselsättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).

Jämställdhetsåtgärden som ger bonus innebär att en eller flera personer från det underrepresenterade könet inom leverantörens verksamhet sysselsätts under kontraktets utförande. Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.
Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser ut inom leverantörens verksamhet.

Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

Tabell 3. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st.  [belopp] SEK

Tabell 4. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus för jämställdhetsåtgärder kan ges

Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st. [belopp] SEK
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet

Krav ID
11556
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa nedanstående alternativ [välj alternativ nedan] som komplement till leverantörens åtagande enligt de sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkoren i övrigt.

1. Leverantörens åtagande
Ange något av följande tre alternativ:

Alternativ 1):
Kontraktsvillkor med bonusersättning för fler anställda eller praktikanter utöver grundkraven i de särskilda kontraktsvillkoren

Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar ytterligare syssel-sättningsskapande åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren.

Bonus utgår om fler personer ur angiven målgrupp eller målgrupper får syssel-sättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).

Tabell 1. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Praktik [antal] st. [belopp] SEK
Anställning [antal] st. [belopp] SEK

Alternativ 2):
Kontraktsvillkor med bonusersättning för jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik

Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar jämställdhets- åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Det kan exempelvis vara positiv särbehandling av en eller flera personer ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen (ger bonus x 1).

Jämställdhetsåtgärden under kontraktets utförande innebär att sysselsättningen erbjuds till en eller flera personer som kommer från det underrepresenterade könet (inom leverantörens verksamhet). Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.

Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser ut inom leverantörens verksamhet.

Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören, dvs. det finns en ojämn köns-fördelning i leverantörens verksamhet. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

Tabell 2. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st. [belopp] SEK

Alternativ 3:
Kontraktsvillkor med bonusersättning för både ytterligare sysselsättning och jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik.

Leverantören har möjlighet till ytterligare bonus om leverantören ger både ytterligare sysselsättning och vidtar jämställdhetsåtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Fler personer som ges sysselsättning utöver åtagandet i kontraktsvillkoren och positiv särbehandling av en person ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen (ger bonus x 2).

Sysselsättningsåtgärden som ger bonus innebär att fler personer ur angiven målgrupp/er får sysselsättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).

Jämställdhetsåtgärden som ger bonus innebär att en eller flera personer från det underrepresenterade könet inom leverantörens verksamhet sysselsätts under kontraktets utförande. Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.
Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser ut inom leverantörens verksamhet.

Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

Tabell 3. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st.  [belopp] SEK

Tabell 4. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus för jämställdhetsåtgärder kan ges

Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st. [belopp] SEK
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Bonus för ytterligare sysselsättning och jämställdhet

Krav ID
11556
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa nedanstående alternativ [välj alternativ nedan] som komplement till leverantörens åtagande enligt de sysselsättningsfrämjande kontraktsvillkoren i övrigt.

1. Leverantörens åtagande
Ange något av följande tre alternativ:

Alternativ 1):
Kontraktsvillkor med bonusersättning för fler anställda eller praktikanter utöver grundkraven i de särskilda kontraktsvillkoren

Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar ytterligare syssel-sättningsskapande åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren.

Bonus utgår om fler personer ur angiven målgrupp eller målgrupper får syssel-sättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).

Tabell 1. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Praktik [antal] st. [belopp] SEK
Anställning [antal] st. [belopp] SEK

Alternativ 2):
Kontraktsvillkor med bonusersättning för jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik

Leverantören har möjlighet till bonus om leverantören vidtar jämställdhets- åtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Det kan exempelvis vara positiv särbehandling av en eller flera personer ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen (ger bonus x 1).

Jämställdhetsåtgärden under kontraktets utförande innebär att sysselsättningen erbjuds till en eller flera personer som kommer från det underrepresenterade könet (inom leverantörens verksamhet). Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.

Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser ut inom leverantörens verksamhet.

Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören, dvs. det finns en ojämn köns-fördelning i leverantörens verksamhet. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

Tabell 2. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st. [belopp] SEK

Alternativ 3:
Kontraktsvillkor med bonusersättning för både ytterligare sysselsättning och jämställdhetsåtgärder i samband med anställning eller praktik.

Leverantören har möjlighet till ytterligare bonus om leverantören ger både ytterligare sysselsättning och vidtar jämställdhetsåtgärder inom ramen för genomförandet av de aktuella kontraktsvillkoren. Fler personer som ges sysselsättning utöver åtagandet i kontraktsvillkoren och positiv särbehandling av en person ur det underrepresenterade könet hos arbetsgivaren i samband med rekryteringen (ger bonus x 2).

Sysselsättningsåtgärden som ger bonus innebär att fler personer ur angiven målgrupp/er får sysselsättning genom anställning eller praktik. Bonus kan utgå för maximalt antal platser enligt tabellen nedan (och till maximalt angivet belopp).

Jämställdhetsåtgärden som ger bonus innebär att en eller flera personer från det underrepresenterade könet inom leverantörens verksamhet sysselsätts under kontraktets utförande. Personerna ska komma från angiven målgrupp och ha lika eller nästan lika meriter. För sysselsättningen gäller kontraktsvillkoren i övrigt.
Bonus utgår för samtliga eller upp till ett maximalt antal personer (enligt vad som anges i tabellen nedan) som sysselsätts inom ramen för kontraktsvillkoren beroende på hur könsfördelningen ser ut för personer med likvärdiga arbeten ser ut inom leverantörens verksamhet.

Positiv särbehandling i samband med rekryteringen med hänsyn till kön får endast fortgå så länge det finns ett behov hos leverantören. Bonus utgår inte för åtgärder i strid mot diskrimineringslagen.

Tabell 3. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus kan ges
Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st.  [belopp] SEK

Tabell 4. Maximalt antal platser inom kontraktet för vilken bonus för jämställdhetsåtgärder kan ges

Typ av plats Antal platser Bonus per plats
Anställning [antal] st. [belopp] SEK
Praktik [antal] st. [belopp] SEK