Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Information om möbelns klimatpåverkan

Krav ID
10034:2
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Tilldelningskriterier
Kravtext

För att erhålla [poäng eller prisavdrag] vid anbudsutvärderingen ska leverantören redovisa de offererade produkternas [här kan den upphandlande organisationen välja att ange en andel] klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Beräkningarna av klimatpåverkan ska baseras på livscykelanalyser enligt ISO 14040-44, samt redovisas enligt standarden för typ III-deklarationer ISO 14025, klimatdeklaration enligt ISO 14067 eller likvärdiga standarder.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts