Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Rådgivning kring tillgänglighet

Krav ID
11471
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Leverantören ska vid utförandet av kontraktet kunna erbjuda flera alternativa och likvärdiga lösningar. Målet är att vidga spektrumet av användare för att uppnå en så god tillgänglighet för så många som möjligt.

Utifrån den information som den upphandlande organisationen tillhandahåller gällande användares och icke användares1 behov, egenskaper, förmågor och preferenser ska leverantören kunna föreslå lämpliga produkter och lösningar avseende exempelvis produktutformning, arbetsplatsutformning, funktion, material och färger.

1Med icke användare avses de personer som inte använder produkterna och tjänsterna idag på grund av att de väljer att inte använda dem eller är utestängda från interaktion på grund av hinder i utformningen. 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts