Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Inköp av lagligt timmer för möbelproduktion

Krav ID
11472
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Allt timmer som används i de möbler som levereras enligt kontraktet ska ha avverkats lagligt i enlighet med förordning (EU) 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (timmerförordningen).

Timmer eller trävaror som inte omfattas av timmerförordningen, ska omfattas av något av följande alternativ:

  • Flegt-licenser, 
  • relevanta Cites-tillstånd och Cites-intyg,
  • eller ett system för tillbörlig aktsamhet som har införts av leverantören och som ger information om avverkningsland, trädart, kvantitet, leverantör och efterlevnaden av relevant nationell lagstiftning. Om det identifieras en risk för olagligt avverkat timmer i leveranskedjan ska det i systemet för tillbörlig aktsamhet anges förfaranden för hur denna risk ska minskas.

Leverantören ska på begäran kunna lämna information som styrker att kravet uppfylls, i enlighet med timmerförordningen. [Den upphandlande organisationen] kan komma att begära att uppgifterna styrks av en oberoende tredje part.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts