Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Märkning för identifikation av möbeln

Krav ID
11474:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Möbler som levereras enligt kontraktet ska vara märkta med information om:

  • produktionstid (minst det år möbeln tillverkades) 
  • tillverkare och/eller den aktör som satt möbeln på marknaden. 

Märkningen kan exempelvis utgöras av en QR-kod, serienummer, batchnummer eller liknande och ska säkerställa att informationen kan härledas till den aktuella möbeln.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts