Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)

Krav ID
11515
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Primära plastförpackningar ska vara designade för materialåtervinning. Plastförpackningar ska uppfylla följande:

 • Plastförpackning1 och eventuell förslutning2 ska vara tillverkade av monomaterial3 av en av följande plaster, alternativt separerbara4 delar av följande plaster:
  • Polyeten (PE)
  • Polypropen (PP)
  • Ofärgad Polyetentereftalat (PET)
 • Etiketter på förpackningar av PE och PP ska bestå av samma material som förpackningen.
 • Etiketter på förpackningar av PET ska bestå av PP eller PE och inte täcka mer än 40 procent av förpackningens yta.Metalldelar ska inte ingå i förpackningen1, förslutningen2 eller etiketten.
 • Plastförpackningen ska inte vara infärgad med kimrök (carbon black).
 • Plastförpackningen ska inte ha tryck som täcker mer än 60 procent av förpackningens yta.
 •  Etiketter ska vara möjliga att tvätta bort vid temperaturer lägre än 60ºC, samt inte täcka mer än 40 procent av förpackningens yta.

1Plastförpackningen omfattar hårda och mjuka förpackningar.

2Förslutning omfattar kapsyler och lock.

3Monomaterial är plaster som i sin materialsammansättning består av en typ av plastpolymer, exempelvis polyeten.

4Separerbara delar avser förpackningsdelar som enkelt kan tas isär av slutanvändaren utan behov av verktyg, innan de lämnas till återvinning.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts