Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Doftämnen i skapandematerial

Krav ID
11518
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Skapandematerial ska inte innehålla aktivt tillsatta doftämnen.

Undantag:

Leror.

För leror som innehåller doftämnen ska det i produktkatalog eller webbutik finnas tydlig information om att de innehåller doftämnen.

I leror ska eventuella doftämnen uppfylla the International Fragrance Associations (IFRA1) riktlinjer, eller likvärdigt.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts