Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Mjukgörare i skapandematerial av plast

Krav ID
11520
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Ingående plastdelar i skapandematerial ska inte innehålla de mjukgörare som listas i tabellen nedan i halter över 0,1 viktsprocent (1000mg/kg) per ämne och enskild plastdel1.

 Tabell över begränsade mjukgörare och deras cas-nr

Ämne CAS-nummer
Diisononylftalat (DINP) 28553-12-0 och 68515-48-0
Diisodecylftalat (DIDP) 26761-40-0 och 68515-49-1
Di-n-oktylftalat (DNOP) 117-84-0

 

1Viktsprocenten avser varje individuell del av en sammansatt vara och avser alltså inte 0,1% av en sammansatt produkt, utan 0,1% av varje ingående del.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts