Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Formaldehyd i skapandematerial av textil

Krav ID
11089:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

I skapandematerial av textil ska fri och delvis hydrolyserbar1 formaldehyd (CAS: 50-00-0) inte förekomma i halter över 20 mg/kg.

1Hydrolys är en kemisk reaktion där molekyler spjälkas/delas vid tillsats av vatten.

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts