Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Färgämnen och pigment i skapandematerial

Krav ID
11090:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Textila skapandematerial ska inte innehålla de färgämnen och pigment som listas i tabellen nedan i högre halter än 50 mg/kg textil för varje enskilt ämne.

Tabell över begränsade färgämnen och pigment och deras cas-nr

Ämne

CAS-nummer

Dispersionsfärgämnen

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

 C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

 C.I. Disperse Orange 11

82-28-01

C.I. Disperse Orange 37/76

13301-61-6

C.I. Disperse Orange 149

85136-74-9

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 23

6250-23-3

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

Syrafärgämnen

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

Basiska (katjoniska) färgämnen

C.I. Basic Blue 26

2580-56-5

C.I. Basic Red 9

569-61-9

C.I. Basic Violet 3

548-62-9

C.I. Basic Green 4 (oxalate)

2437-29-8

C.I. Basic Green 4 (chloride)

569-64-2

Mordant (betningsmedel)

Sodium dichromate

10588-01-9

Direktfärgämnen

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

C.I. Direct Red 28

573-58-0

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

C.I. Direct Blue 15

2429-74-5

Pigment

Cadmium sulphide

1306-23-6

Lead orange

1314-41-6

Sodium chromate

7775-11-3

Potassium dichromate

7778-50-9

Acetic acid, lead salt, basic

51404-69-4

Pigment Red 104

12656-85-8

Pigment Yellow 34

1344-37-2

Navy Blue

118685-33-9
Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Färgämnen och pigment i skapandematerial

Krav ID
11090:1
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Skapandematerial av trä, papper, textil, läder, solida material avsedda att lämna spår, tillgängliga vätskor samt modellera och liknande ska inte innehålla de färgämnen som listas i tabellen nedan i halter över 10 mg/kg.

Tabell över begränsade färgämnen och deras cas-nr

Ämne

CAS-nummer

Disperse Blue 1

2475-45-8

Disperse Blue 3

2475-46-9

Disperse Blue 106

12223-01-7

Disperse Blue 124         

61951-51-7

Disperse Red 1

2872-52-8

Disperse Yellow 3

2832-40-8

Disperse Orange 3

730-40-5

Disperse Orange 37/76

13301-61-6

Basic Red 9

569-61-9

Solvent Yellow 1

60-09-3

Solvent Yellow 2

60-11-7

Solvent Yellow 3

97-56-3

Basic Violet 1

8004-87-3

Basic Violet 3

548-62-9

Acid Red 26

3761-53-3

Acid Violet 49

1694-09-3

Miljömål
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts